SEDEX

SEDEX

Sivil toplum örgütleri, ticaret birlikleri ve üye firmalar tarafından oluşturulmuş bir sosyal sorumluluk uygunluk girişimidir. Üretim yapan firmalar SEDEX denetimi ile çalışma şartlarının uluslararası çalışma standartlarına uygun olduğunu beyan etmektedir. 

Üretim ve Hizmet sektörlerindeki çalışma ve iş güvenliği koşullarının yerel ülke kanunlarına, ilgili tüzük ve yönetmeliklere, ETI Standartlarına uygun olarak denetlenmesidir.

Uluslararası yatırımları olan firmaların tedarikçilerine yönelik yapılan etik denetimlerine hazırlanmasını ve denetim sonucunda olabilecek uygunsuzlukların kapatılmasını sağlıyoruz.

Sedex denetimi daha çok çalışma koşulları dikkate alınarak yapılmaktadır. 

  • Ücret ödemeleri, çalışma saatleri gibi çalışma koşulları,
  • Üretim hattı ve uygunluğu, çalışan personel için uygunluğu,
  • Çalışanların hak ve özgürlükleri (Sendikalaşma / Toplu Sözleşme Özgürlüğü, Ayrımcılık Yapılmasının Önlenmesi)
  • Çalışanların işe uygunluğu (Çocuk İşçiliğin önlenmesi gibi)
  • İşletme ve çevresinin çevreye, çalışanlara ve ürüne etkileri
  • Zorla Çalıştırmanın Önlenmesi
  • Çalışma Koşullarının iş sağlığı ve güvenliği kanununa uygun olması
  • Disiplin Uygulamaları & Rüşvet yolsuzluk, taciz, kötü muamele vb her türlü disiplinsizliğin önlenmesi

Targets