Proses Yönetimi

Proses Yönetimi Eğitimleri

Proses Yönetimi, Organizasyon Yapıları, Kurumsal Hedefler ve İş Planlarına odaklanma sağlayacağından Firma Kurumsal Kültürü, İş Disiplinleri ve Yönetim süreçlerini etkinleştirip verimliliği ve ölçülebilirliği arttırmak daha basit hale gelecektir.

Günümüz organizasyonları profesyonel yönetim etkinliğini yitirmiş, proseslerin profesyonel yönetimi ön plana çıkmıştır. Müşteriye sağlanan ürün ve hizmet yönetilen süreçlerin çıktılarıdır. Süreçleri belirlemek, tanımlamak, performansını izlemek ve iyileştirmek öğelerini içeren Proses Yönetimi, kuruluş içinde müşteriye katma değer yaratan faaliyetlere odaklanarak toplam etkinliğin artmasını sağlar.

Proses Yönetimi fonksiyonel organizasyonlarda yaşanan işlerin sahiplenilmemesi, iletişim güçlüğü, kaynak israfı, işlerin tekrar etmesi gibi darboğazları ortadan kaldırır. Daha fazla etkinlik, verimlilik, esneklik ve kapasite ile daha kısa çevrim sürelerine ulaşmak için süreçler iyileştirilmelidir.

Proses; insan, makine, malzeme, para, bilgi, zaman gibi kaynakları işeyip değer katarak iç veya dış müşteri beklentilerini karşılayacak, kurum verimliliğini artıracak çıktıları üreten işlemler dizileridir.

Proses Yönetimi Eğitiminin Amacı; Katılımcıların, kendi kuruluşlarının süreçlerini belirleyebilmeleri, süreçleri sınıflandırabilmeleri, tasarlayabilmeleri, süreçleri yönetmek üzere sistem kurabilmeleri, ilişkilendirerek süreç haritaları çizebilmeleri, hiyerarşik olarak alt kademelere kadar yayabilmeleri, ve süreçlerle ilgili iyileştirmeleri yönetebilmelerini sağlamaktır. Anlatılan metodoloji bir vaka çalışmasıyla adım adım uygulanarak pekiştirilecektir.

Sektör farkı gözetmeksizin kurumların rekabet güçlerini arttırmak amacıyla yararlanabilecekleri en temel uygulamalardan biri de Proses Yönetimi’dir.

Şirket İçi Proses Yönetim Sistemi’nin bütünsel olarak tasarlandığı bu Eğitimde katılımcıların Proses Yönetimi Kavramı ve Proses Yönetimi Bilincini kazanması, kurumsal yol haritaları öncülüğünde ölçülebilir ve denetlenebilir Yönetim Prosesleri konusunda bilgilendirilmeleri amaçlanmaktadır.

İlgilendiğiniz eğitimler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Yıllık Eğitim Planlarını inceleyiniz. Bu eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlendiği gibi kuruluşunuza özel olarak da düzenlenebilir.

Targets