SPICE

TS ISO/IEC 15504 SPICE (Software Process Improvement and Capabılıty Determınatıon)

TS ISO/IEC 15504 bilgi teknolojisi süreç değerlendirmesidir. SPICE (Software Process Improvement and Capability Determination) Yazılım Süreç geliştirme yetenek düzeyi belirlenmesidir.

SPICE modelinin amacı farklı yazılım süreç değerlendirme model ve yöntemleri için ortak bir ana prensip sağlamaktır. Böylece değerlendirmelerin sonuçlarının ortak bir bağlamda rapor edilmesi sağlanır.

Referans model iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır. Model, belirli bir kuruluş yapısı, yönetim felsefesi, yazılım yaşam döngüsü modeli, yazılım teknolojisi ya da geliştirme metodolojisini temel almaz. Bu referans modelin mimarisi, süreçleri yazılım personelinin yazılım süreçleri yönetiminin sürekli iyileştirmesi için anlaması ve kullanmasına yardımcı olacak şekilde düzenler.

Yazılım geliştirme projelerinin yönetim tarafı çoğunlukla yetersiz planlama, geliştirme süreçlerin tam anlaşılmaması, iyi bir yönetim çerçevesinin olmayışı gibi problemlerle karşı karşıyadır. Bu çerçevede daha disiplinli geliştirme süreçleri için standartlar geliştirilmeye başlanmıştır. Spice da bu standartlardan biri olup, yazılım süreçlerini iyileştirmek ve süreç yeteneklerini belirler. Uluslararası Standartlar Örgütü ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun ortak çalışması ile 1995 yılında çıkarılmıştır. SPICE, iki boyutlu bir model olup içe dönük süreç iyileştirme ile içe ve dışa dönük yetenek belirleme amacını taşır. Birinci boyutta süreçler, ikinci boyutta yetenek düzeyleri vardır.

TS ISO/IEC 15504 SPICE yazılım süreçlerini iyileştirmek ve süreç yeteneklerini belirler. Uluslararası Standartlar Örgütü ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun ortak çalışması ile 1995 yılında çıkarılmıştır.

TS ISO/IEC 15504 SPICE, iki boyutlu bir model olup içe dönük süreç iyileştirme ile içe ve dışa dönük yetenek belirleme amacını taşır. Birinci boyutta süreçler, ikinci boyutta yetenek düzeyleri vardır.

TS ISO/IEC 15504 SPICE, ISO/IEC 12207 Standardı temel alınarak geliştirilmiştir. Fakat şirkette ISO/IEC 12207 uygulansa bile bunu bir denetim ve belgeyle kanıtlamak mümkün değildir. ISO/IEC 12207 bir modeldir ve değerlendirme TS ISO/IEC 15504 standardına göre yapılır.

YÖNEYLEM, TS ISO/IEC 15504 SPICE danışmanlık konusunda üstün yetkinliğe sahip kalite uzmanları ile eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vererek şirketinizdeki analiz aşamasından kabul aşamasına kadar olan tüm yazılım süreçlerinizi bu model çerçevesinde inceler, analiz eder, iyileştirir, eğitim verir ve şirketinizi SPICE belgesini alabilecek seviyeye gelmesini sağlar. 

BİRİNCİL YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜREÇ KATEGORİSİ

Edinim Süreç Grubu (ACQ)

ACQ.1 Edinim hazırlığı ACQ.2 Tedarikçi seçimi ACQ.3 Sözleşme anlaşması

ACQ.4 Tedarikçinin gözlenmesi ACQ.5 Müşteri kabulü

Tedarik Süreç Grubu (SPL)

SPL.1 Tedarikçinin teklifi

SPL.2 Ürünün piyasaya sürümü SPL.3 Ürün kabul desteği

Mühendislik Süreç Grubu (ENG)

ENG.1 Gereksinimlerin belirlenmesi

ENG.2 Sistem gereksinimlerinin analizi

ENG.3 Sistem mimari tasarımı

ENG.4 Yazılım gereksinimlerinin analizi

ENG.5 Yazılım tasarımı

ENG.6 Yazılım yapısı

ENG.7 Yazılım bütünleştirme

ENG.8 Yazılımı testi

ENG.9 Sistem bütünleştirme

ENG.10 Sistem testi

ENG.11 Yazılımın yüklenmesi

ENG.12 Yazılım ve sistem bakımı

İşlem Süreç Grubu (OPE)

OPE.1 İşletimsel kullanım

OPE.2 Müşteri desteği

 

KURUMSAL YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜREÇ KATEGORİSİ

Yönetim Süreç Grubu (MAN)

MAN.1 Kurumsal düzenleme

MAN.2 Kurumsal yönetim

MAN.3 Proje yönetimi

MAN.4 Kalite yönetimi

MAN.5 Risk yönetimi

MAN.6 Ölçme

Süreç İyileştirme Süreç Grubu (PIM)

PIM.1 Süreç tesisi

PIM.2 Süreç değerlendirmesi

PIM.3 Süreç iyileştirme

Kaynak ve Altyapı Süreci (RIN)

RIN.1 İnsan kaynakları yönetimi

RIN.2 Öğretim

RIN.3 Bilgi yönetimi RIN.4 Altyapı

Yeniden Kullanım Süreç Grubu

REU.1 Değer yönetimi

REU.2 Yeniden kullanım program yönetimi

REU.3 Etki alanı mühendisliği

 

YAŞAM DÖNGÜSÜ SÜREÇLERİNİN DESTEKLENMESİ

Destek Süreç Grubu (SUP)

SUP.1 Kalite garantisi (teminatı)                                

SUP.2 Doğrulama                                                    

SUP.3 Geçerli kılma (Onaylama)                               

SUP.4 Ortak inceleme                                              

SUP.5 Denetleme         

SUP.6 Ürün değerlendirme

SUP.7 Dokümantasyon

SUP.8 Yapılandırma yönetimi

SUP.9 Problem çözüm yönetimi

SUP.10 İstek değişikliğinin yönetimi

Targets