İstatistiksel Kontrol

İstatistiksel Kontrol Eğitimleri

Özellikle özel karakteristik üreten üretim proseslerine uygulanır. Bu prosesler, müşteriye sağlayacağı sonuçlar açısından daha kritik olduğu için, daha iyi izlenmeli ve proses sonucuna etki edebilecek olumsuz faktörler ve hata nedenleri üretim prosesi boyunca izlenmeli, hata nedenleri oluştukça önlem alınmalı ve böylece, hedeflenen yetenekte ve nominal ölçüye çok yakın parçalar üretilebilmelidir. Ve üretim prosesi sonucunda da, proses yeteneği hesaplanarak, prosesin, hedeflenen yeteneğe ne kadar yakın parça ürettiği değerlendirilebilmelidir. İşte SPC (İPK), yukarıdaki amaçlar doğrultusunda, kritik prosesleri daha yakından izlemek ve kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir.

Kuruluşlar sürekli iyileştirme mücadelesi içinde sürekli iyileştirme yapmak ve istikrarlı bir üretimi sağlamak zorundadırlar. Maliyetleri etkileyecek iyileştirmeler yapılmasaydı günümüzdeki otomobil satış fiyatlarının belki de on katı olması gerekirdi. 70 ve 80’li yıllarda satın alınan otomobillerin donanım özellikleriyle günümüzdeki otomobillerin donanımları kıyaslanamayacak kadar artmış ve geliştirilmiş durumdadır.

Kalite Yönetim Sistemine sahip kuruluşlar, uygun verileri belirlemeli, toplamalı ve analiz etmelidir.

Verilerin analizi ve prosesin kontrol altına alınmasıyla, hataların önlenmesi, kayıpların yok edilmesi, maliyetlerin azaltılması ve verimlilik artışı sağlanmaktadır.

Bu eğitimde, yukarıdaki bilgiler ışığında, istatistiksel araçlar ve bunlardan üretim alanlarında nasıl yararlanılabileceği anlatılmaktadır. 

İstatistiksel Proses Kontrol, modern istatistiksel teknikleri kullanarak prosesteki değişkenliği kontrol altında tutmak ve azaltmak için kullanılan en etkili araçlardan biridir. Bu eğitimin hedefi, katılımcılara İstatistiksel Proses Kontrol ile ilgili temel teknikleri aktarmaktadır.

Üretim, Kalite ve süreç geliştirme alanlarında, sizlere büyük avantaj sağlayacak ve uygulama ağırlıklı referans oluşturacak bir eğitim.

İlgilendiğiniz eğitimler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Yıllık Eğitim Planlarını inceleyiniz. Bu eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlendiği gibi kuruluşunuza özel olarak da düzenlenebilir.

Targets