Risk Analizi

Risk Analizi

Risk yönetimi kuruluşların varlıklarının, gelirleri ve prestijinin korunması yönünde yapılan yönetim çalışmalarıdır ve programının başarısı risklerin firmaya olan maliyetinin zaman içinde gösterdiği düşüş olarak ölçülmektedir.

Buna ulaşmanın bir yolu, kontrol tedbirleri etkili olduğu sürece, bu tedbirleri uygulamak suretiyle kayıpların büyüklüğünü ve sıklığını azaltmaktır.

Bu uygulamanın ardından kalan riskler belirlenip değerlendirilir. Şirket bu risklerden acil önlem alınması gerekenleri karşılama yoluna giderek, karşılayamayacağı boyuttakini üzerinde bırakmayı tercih edebilir ve diğerlerinin etkilerini kontrol altına alarak en efektif çözüm yoluna gidilir.

En iyi risk önceden önlenmiş olan risktir. En ucuz ve etkin yöntem, kayıplar gerçekleşmeden önce olası risklerin tespiti, analizi ve mümkün olan en etkili kontrol yöntemleri ile ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir limit altına düşürülmesidir.

Targets