ISO 22000

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000)

Ekipman, paketleme malzemesi, temizlik malzemeleri ve katkı malzemeleri üreticileri gibi ilişkili kuruluşlar da dahil "tarladan sofraya" gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için gerçek bir uluslararası standarttır. Çeşitli ülkeler tarafından yayınlanmış HACCP standardının yerini alabilecek ve Dünya’da ISO 9001 gibi kabul görebilecek bir standart olması öngörülmektedir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi; bütün dünyada güvenli gıda tedarik edilmesini sağlamak amacıyla düzenlenmiş olan ve daha önce HACCP adıyla anılan yeni bir standart olarak yayımlanmış ve kullanılmaya başlanmış durumdadır. Gerekliliklerin, tarladaki çiftçiden, taşıma ve depolama operatörlerine, perakendeciler ve restoranlardan onların tedarikçilerine kadar (Makina ve ambalaj üreticileri dahil olmak üzere) ortak olması hedeflenerek düzenlenmiştir.

Gıda kaynaklı hastalıklar ve bu hastalıklar nedeniyle karşılaşılan ölümleri, bunlarla ilgili maliyetlerin azaltılmasının amaçlanması, tüketici ve alıcı firmaların-ülkelerin güvenli gıda talep etmeleri nedeniyle HACCP (Tehlike analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) tabanlı gıda güvenliği yönetim sistemleri günümüzde giderek yaygınlaşmış ve talep edilir hale gelmiştir.

Gıda sektöründe hizmet veren kuruluşlar, ISO 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemini belgelendirerek; Uluslararası Gıda şartlarına uyduğu güvencesini kamuya ve ilgili tüm taraflara ispat ederek göstermiş olurlar.

Dünyada yaşayan her insanın en temel ihtiyacı ve hakkı olan şeylerin başında Sağlıklı Olmak vardır. Gıda ürünleri ise sağlımızı en kolay etkileyecek unsurlar konusunda başı çekmektedir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği, ürünü kullanan son tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla en başta yönetimin sorumluluğudur. Bu sebeple kalite sistemi terminolojisine göre; gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekliliği tartışılmaz bir gerçekliktir.

Kurum / kuruluş yöneticisi, işletmesinde sürekli olarak, hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve her noktasında gereken desteği sonuna kadar vermelidir.

Ürünün ancak çok küçük bir miktarını analiz edebilme durumu göz önüne alındığında sürekli analiz sisteminin yalnız başına tam bir güvence sağlamadığının bilinmesi gerekmektedir. O halde tüm proses aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici nitelikte bir metoda ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. İşte, Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP, Hazard Analysis ana Critical Control Points) kavramı bu ihtiyaca sistematik ve mantıksal bir yaklaşım getiren bir sistemdir.

Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan Gıda Güvenliği ayrıca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi resmi kurumların denetimlerinde ve Gıda Kodeksi isteklerinde de yaklaşık olarak bu standardın bütün isteklerini içerecek şekilde bütünüyle karşımıza çıkmakta ve gereklilikleri yasal merciler tarafından da sorgulanmaktadır.

Targets