Gost-R (EAC) / UkrSepro

Gost-R (EAC) / UkrSepro

Rusya Federasyonu EAC (Gost-R) Uygunluk Sertifikası Belgesi kapsamında; Rusya, Kazakistan ve Beyaz Rusya öncülüğünde 2010 yılında Avrasya Ekonomik Topluluğu kuruldu. 2015 yılında Kırgızistan ve Ermenistan’da dahil oldu.

Rusya’nın lokomotifi olduğu, Avrasya Gümrük Birliği ve Avrasya Ekonomik İşbirliği'nin kuruluş sebepleri, Avrasya bölgesindeki ülkeler arasında öncelikli olarak ekonomik, ardından siyasi ve toplumsal öğeleri de içeren bir değerler topluluğu oluşturmaktır. Avrupa Birliği örneğinde olduğu gibi mal ve hizmet ticaretinin serbest dolaşımını genel kurallar çerçevesinde sağlamak öncelikli hedeflerden olmuştur.

Bu yeni oluşum beraberinde yeni yönetmelikler ve yeni düzenlemeler getirdi. Bu ülkelerin genelinde geçerli olan GOST Sertifikaları yerini EAC Belgesi diye bilinen ve gümrük birliği ülkelerine ihracat yapmak için zorunlu olan yeni belgelere bıraktı.

Yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesi ve geçiş döneminde firmaların sahip oldukları GOST Sertifikaları geçerliliğini korudu yeni belge almak isteyen firmalara EAC Belgesi verildi ve ürün gruplarına göre GOST Sertifikaları zaman içerisinde yürürlükten kalktı.

İhracatını yaptığınız ürünlerin yeni yasal düzenlemeye dahil olup olmadığı konusunda iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

Yeni Dönemde kullanılacak ihracat belgeleri aşağıdaki listede verilmiştir. Bu belgeler ürünlerinizin bulunduğu ürün gruplarına göre tarafımızdan seçilecektir.

EAC (GOST-R), Rusça’da “Norm” cümlesinin karşılığıdır ve R’de Rusya anlamına gelmektedir. Rusya Federasyonu Devlet standartlarının 30 Temmuz 2002 yılında No:64 “Kalite belgelendirilmesi zorunlu olan ürün ve hizmetler kanununa” istinaden ürünlere EAC (GOST-R) sertifikası alınması mecburidir.

Firmaların Rusya’ya yapacağı ihracatta, alması gereken bir belgedir. İhracat yapacağı başlıca ana ürünler, gıda ve insanlarla ilişkili malzemeler; gıda, kimyasal, petrol veya gaz, inşaat ve diğer endüstriler için araç ve gereçler; mekanik ve elektrikli ürünlerdir. İlaveten gıda maddeleri, tekstil ve giyim, kozmetik ve parfümeri, evsel ürünler ve oyuncaklar vb... mallar için de bu belge zorunludur.

Rusya Federasyonu devletince, tüketicinin korunması ve standardizasyonun sağlanması nedeniyle oluşturulan EAC (GOST-R) Belgesi mal ve hizmetlerin kaliteli, insan sağlığına ve çevreye uygun olduğunu garanti altına almaktadır. İhraç edeceğiniz mallarının ve hizmetlerin kalitesinin ve güvenliğinin Rusya standartlarına uygunluğunu onaylayan bir belgedir. EAC (GOST-R) Sertifikası, Kalite sertifikası, Güvenlik Sertifikası, Gümrük Sertifikası da denilebilir. Rusya Federasyonu ve bu belgeyi onaylayan diğer devletlerin sınırları dâhilinde toptan ve perakende satışı yapılan her mal ve hizmet için bu belge istenmektedir.

EAC (GOST-R) Belgesinin resmi geçerli olduğu ülkeler: Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Kazakistan, etkili olduğu ülkeler: Türki Cumhuriyetler, Baltık Ülkeleri, Moldavya, Kafkas Cumhuriyetleri’dir.

EAC (GOST-R) Sertifikası, Rusya Standart teşkilatı eski adı GOSSTANDART, yeni adı "Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu" (Rusya Devlet Standartları) yetki verdiği, konularında uzman olmuş kuruluşlar tarafından verilmektedir.

 

UkrSepro

UkrSEPRO bir Ukrayna kalite sistemi onayıdır. Ukrayna’da ticaret yapmak isteyen yabancı şirketler de Ukrayna şirketleri de UkrSePRO’ya sahip olmalıdır.

İki tür UkrSEPRO Sertifikası mevcuttur: gönüllü ve zorunlu. Belli bir ürünle ilgili olarak uygunluk sertifikasının zorunlu veya opsiyonel olmasını düzenleyen bir karar mevcuttur. Bu karar temelinde ürünün onaya tabi olması halinde bu onay zorunlu olarak alınmalıdır. Uygunluk sertifikasının tanzimine, ürün üzerinde akredite laboratuarlar tarafından gerçekleştirilecek bir testin raporu temel teşkil etmektedir.

Ürünün Ukrayna’da zorunlu onaya tabi olmaması durumunda (gönüllü olarak, rekabet gücünü artırmak amacıyla) gönüllü bir sertifika düzenlenebilir. Uygunluk sertifikasının bir diğer özelliği de bunların tanzimi için ürün testlerinin gerçekleştirilmesinin her zaman gerekli olmamasıdır. Bu durum ürün onayı planlarıyla düzenlenmektedir.

Temel olarak neredeyse bütün tüketim malları zorunlu onaya tabidir. Buna her tür bakkaliye, çocuk ürünü, parfüm ve kozmetik, sofra takımı ve zücaciye, ambalaj malzemesi, ev cihazları ve sınai ekipmanlar vb. dahildir.

Targets