Üretim Yönetimi

Üretim Yönetimi Eğitimleri

Üretim Yönetimi eğitimleri dört ana unsuru bulunmaktadır. Birincisi, organizasyonlar için gerekli fonksiyonların ve bunlara bağlı diğer bütün isletme fonksiyonları yerine getirebilecek donanıma sahip olmaktır.

İkinci neden, ürün ve hizmetlerin nasıl yapıldığını öğrenmek ve üretimin yasadığımız toplumun bir parçası olduğunu ve üretimin o toplumda yasayan insanların kullanımı için yapıldığını anlamamız içindir.

Üretim Yönetimini öğrenmemizin üçüncü nedeni ise, bunun firmalar için önemli bir maliyet getirmesidir. Birçok firma gelirlerinin önemli bir parçasını “Operasyon Yönetimi” için harcamaktadır. Bununla beraber Üretim Yönetimi firmalara karlılıklarını arttırabilmeleri için önemli fırsatlar yaratmaktadır.

Üretim Yönetimini öğrenmemizin dördüncü ve son nedeni ise, firma yöneticilerinin ne yapmaları gerektiğini öğrenmek içindir. Bunu anlamak bu tür yöneticiler için gerekli olabilecek yeni beceriler geliştirmemize yardımcı olacaktır. Bu da, Üretim Yönetimi için yeni kariyer fırsatları yakalamamıza yardımcı olacaktır.

Üretim Yönetimi girdilerin çıktıya dönüştürülmesi sırasında ürün ve hizmet üretme aktivitelerinin tümüne denir. Bu aktiviteler ürün ve servis üretiminde bütün firmalarda kullanılmaktadır. İmalat yapan firmalarda üretim aktiviteleri genellikle daha açık bir biçimde görülmektedir. Bununla birlikte, elle tutulabilir ürün üreten firmalarda bunu daha açık bir biçimde görebiliriz.

Üretim, bir ülke ekonomisinin temelini oluşturur. Üretim faaliyeti ile bir ülkenin işgücü, hammadde, sermaye, bilgi, v.b. diğer bütün kaynaklarının kullanılması, bunların verimliliklerinin arttırılması mümkündür. Daha da önemlisi bir ülkenin mevcut bu gibi kaynakları daha yüksek değerde yeni kaynaklara, yeni ürün ve hizmetlere dönüştürülürler. Bir ülkede refah ve zenginliğin olabilmesi için mevcut kaynaklarının değerlendirilmesi, verimli kullanılması gerekmektedir.

Üretim Yönetimi; Üretim faktörlerinin örgütlenmesi yürütülmesi ve denetlenmesi ile ilgilidir. Yani, üretim faaliyetlerinin basından sonuna kadar süren sürecin yönetilmesi onun görevidir. Bu sekil dikkatli bir şekilde incelendiğinde, üretim yönetiminin üretim faaliyeti ile olan ilişkisi net olarak görülecektir. Görülen odur ki; üretim yönetimi; üretim faaliyetini ilgilendiren tüm faktörlerin tedarik ve kullanımı ile ilgilidir.

Üretim yöneticileri; üretim tesisindeki mevcut malzemelerin, kapasitenin ve bilginin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik olarak hazırlanmış bir üretim planı çevresinde girdilerin bir araya getirilmesi sorumluluğunu taşırlar.

İlgilendiğiniz eğitimler hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Yıllık Eğitim Planlarını inceleyiniz. Bu eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlendiği gibi kuruluşunuza özel olarak da düzenlenebilir.

Targets