CE - Gaz Yakan Cihazlar

CE - Gaz Yakan Cihazlar

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmeliği 2009/142/EC AB Üyesi Ülkelerde gaz yakan cihazlar için uygulanan yasal çerçeveden meydana gelmektedir. Gaz yakan cihazların ve donanımların, AB pazarında emniyetli ve güvenilir şekilde dolaşmasını amaçlamaktadır.

Yönetmelik, AB pazarında piyasaya sürülecek bir cihaz ya da donanımda olması gereken temel gereklilikleri içermektedir. Bu gerekliliklerin nasıl yerine getirileceğini belirtmemektedir, dolayısıyla uygulanacak teknik çözümler konusunda üreticilere esneklik tanımaktadır. Pazara erişimi kolaylaştırmak amacıyla, AB Resmi Gazetesinde referans numaraları yayınlanmış olan Uyumlulaştırılmış Standartlar yönetmeliğin temel gerekliliklerine uygunluk konusunda bilgi vermektedir. Uyumlulaştırmış standartların uygulanması gönüllülük ilkesine dayalıdır. Standardizasyon işleri CEN tarafından koordine edilmektedir.

Bu yönetmelik 105 °C ye kadar olan normal sıcaklıkta çalışan gaz yakan cihazlar, düzenleyici ve kontrol donanımları ve alt donanımlar da dahil olmak üzere bazı donanımlar için geçerlidir. Yönetmelik 1996 yılından itibaren zorunlu kılınmıştır, bu nedenle yönetmelik kapsamında olup satılan tüm gazlı cihazların CE işareti taşıması zorunludur. Ancak endüstriyel tesislerde endüstriyel amaçla kullanılan ürünler de dahil olmak üzere yönetmelik konusunda bir takım istisnalar bulunmaktadır.

Yönetmelik gazı 1 bar basınç altında 15 °C ‘de gaz fazında olan bir yakıt olarak tanımlamaktadır, bu nedenle doğal gaz ve LPG kullanan cihazlar diğerlerinden ayrılmıştır. İkinci el ürünler satıldığında, bunların sadece yönetmeliğin temel gerekliliklerine uyması gerekmektedir. Yeni ürünlerin üreticilerinin tip testi ile kontrol edilen koruma koşullarını yerine getirmesi, bir teknik dosya oluşturması, ürünü CE logosu ile işaretlemesi ve üretim kalite kontrolü gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Bu yönetmelik Avrupa Komisyonu tarafından yetki verilen bağımsız bir onaylanmış kuruluş tarafından tip testi yapılmasını ve üretim kalitesinin test edilerek onaylanmasını gerektirmektedir. Üretim kalite kontrolünün gerekliliklerinin karşılanması için üreticilerin onaylanmış bir kuruluş tarafından kontrol edilmesi gereken 1 ila 5 farklı prosedür benimsemesi gerekmektedir. Bu prosedürler kontrol edilen ürün parçaları, bunların nasıl seçildiği ve ürünlerin kendilerinin kontrol edilip edilmediği ya da üretim yönteminin üretim kalite kontrolünü garanti edip etmediği açısından farklılık göstermektedir.

Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği Kapsamına Giren Cihazlar

- Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları

- Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) yakan cihazlar

- Evlerde kullanılan, gazlı su ısıtıcıları

- Fan üflemeli gaz brülörleri

- Gazla çalışan ocaklar

- Gazla çalışan hava ısıtıcıları

- Müstakil, gazla çalışan ısıtıcılar

- Gazla çalışan sanayi mutfak aletleri

- Gazla çalışan ve evlerde kullanılmayan asma tip radyan ısıtıcılar

- Lastik ve plastik hortum ve aksesuarları

- Gaz brülörlerini ve gaz yakan aletleri denetleyen emniyet ve kontrol cihazları

Tertibatlar

- Gaz vanası

- Ateşleyici

- Elastomer malzemeler

Targets