PAS 220

PAS 220 Gıda Güvenliği Standardı

PAS 220 standardı, Avrupa Birliği Yiyecek ve İçecek Konfederasyonu (CIAA) tarafından finanse edilmiştir. Standart 4 büyük gıda üreticisi olan Unilever, Kraft, Danone ve Nestle tarafından oluşturulmuş, hazırlık safhasında pek çok belgelendirme kuruluşu da çalışma grubunda yer almış ve standart 25 Ekim 2008 tarihinde yayımlanmıştır.

PAS 220 standardı, ISO 22000 standardının ön gereksinim programlarıyla ilgili gerekliliklerinin firmalarda tam olarak ne şekilde uygulanması gerektiğini detaylandırmak amacıyla, bir rehber döküman/guideline olarak hazırlanmıştır.

PAS 220, denetlenebilir bir standart değil, rehber doküman olduğu için tek başına belgelendirilmesi mümkün değil. Ancak ISO 22000 standardıyla beraber denetlendiği takdirde ISO 22000+PAS 220 standardına FSSC (Food Safety System Certification) adı verilmektedir. FSSC bir süre önce GFSI (Global Food Safety Initiative) tanınmak için başvuruda bulunmuş, tamamen onaylanmasa da 27 Mayıs 2009 tarihinde ilk onayını almıştır. FSSC’nin CIES in teknik komitesi olan GFSI tarafından onaylanması perakendecilere ürün üreten veya private label ürün üreten üreticilerin BRC, IFS standartlarına ihtiyaç duymadan FSSC standardını uygulayarak ürün satabilmeleri anlamına gelebilecektir.

PAS 220 aşağıdaki konularda gereklilikler içermektedir:

- Kuruluş altyapısı, çalışma alanları ve personele ait alanlar

- Su, enerji vb. diğer yardımcı malzemelerin tedariki

- Atıklar ve çöpler gibi diğer üretim destek basamakları

- Ekipman yapısı, ekipman temizliği ve bakım

- Satınalma ve girdi yönetimi

- Temizlik ve dezenfeksiyon

- Haşere kontrol

- Personel hijyeni

- Yeniden işleme

- Ürün geri çağırma prosedürleri

- Depolama

- Gıda etiketleme bilgileri ve tüketicinin bilgilendirilmesi

- Gıda terörü ve sabotaj yönetimi

Targets