ISO 50001

Enerji Yönetim (ISO 50001)

Enerji Yönetimi; üretim miktarından, ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm koşullardan fedakarlık etmeksizin enerjinin verimli kullanımı doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, enerji tipi ne olursa olsun, daha etkin, daha sürdürülebilir enerji tüketimi şeklinde sürekli iyileştirme için gereklilikler üzerine kuralları koymaktadır.

ISO 50001 enerji maliyetlerini ve sera gazı emisyonlarını düşürme esaslı, etkili bir enerji yönetimi için sistemleri ve prosedürleri belirleyerek bir yönetim sistematiği kurulmasına yardımcı olur. 

Günümüzde bir çok kuruluş çalışmakta oldukları iş ortaklarına çevreye karşı olan sorumluluklarını sormakta ve enerji verimliliklerini nasıl gerçekleştirdiklerini sorgulamaktadır. Bununla beraber ülkeler enerji tüketimini azaltmak için ve enerji temininin sürekliliğini sağlamak için ticari kuruluşlara çeşitli zorunlu uygulamalar koymaktadırlar. YÖNEYLEM ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile firmaların beklentileri karşısında uygulanan enerji verimliliği sistemini, potansiyelini bir rekabet ortamını ön plana çıkartmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı tüm enerji türlerini kapsar.ISO 50001 standardı organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.ISO 50001 standardı kuruluşların tamamını iyi enerji yönetim uygulamalarına teşvik eder ve iyi enerji yönetimi ile maliyetlerin azaltılmasını ve çevreye karşı duyarlılıklarının belgelendirilmesini sağlar.Enerji kayıplarını ve artan maliyetleri yok etmenin anahtarı enerji tüketiminizi azaltmaktır.

Bu yönetim aracı, birinci kademe üreticiden, ürün üreticileri, hizmet üreticileri, hammadde veya katkı maddeleri üreticileri, elektronik ve enerji ürünleri üreticileri, imalatçılar, depocular ve taşımacılar, esnaflara, toptancılara, perakendecilere ve hizmet verenlere kadar herkes tarafından kullanılan, uluslararası tanınan bir sistem olmasına ek olarak, tüm endüstrinin kullanabileceği ortak bir çatı sağlamaktadır.Uygulamaya koyulan projeler yardımıyla enerji tüketimi azaltılır, enerji tüketiminin azaltılması ile birlikte enerjiden kaynaklanan masraflar kontrol altında tutulur ve azalır.

Enerji kullanarak faaliyetlerini yürüten tüm kurum ve kuruluşlar için ISO 50001 temelli bir enerji yönetim sisteminin uygulanmasından fayda sağlayabilir. ISO 50001 sağladığı faylar aşağıda belirtilmektedir:

- İşletme ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar.
- Enerji kullanım süresini uzatır.
- Maliyetin düşürülmesi sağlar.
- Müşteri beğenisi ve tercihi sağlar.
- Çevre performansının geliştirir.
- Yeni enerji kaynaklarına yönlendirir.
- Çevre duyarlılığını geliştirir.
- Maliyetlerin azaltılması ile rekabet avantajı sağlar.
- ISO 9001, ISO 14001 ve diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu mümkündür.
- Enerji kaynaklarının yönetimi konusunda kılavuzluk eder.
- Emisyon ve sera gazı azaltma stratejilerindeki taahhütleriyle,
- Tedarik zinciri yoluyla enerji verimliliğinin desteklenmesi için çalışma planı oluşturur.
- Aynı zamanda Sera gazı Emisyonları (GHG) ile ilişkili yerel yükümlülüklere uyumu da kolaylaştırır.
- İsraftan kaynaklanan Ölümsüz Çevre etkisi azaltılır.
- Emisyon izleme ve gaz salınım takibi sağlar.
- Enerji bilinci İle İlgili olarak toplum içinde bilinçlenme sağlar.

Targets