Marka / Patent

Marka / Patent / Hukuk

Ürünlerinizde ve hizmetlerinizde kullanacağınız marka firmanızı, çizginizi, kalitenizi temsil etmektedir. Bu nedenle markanın temsil anlamında - akılda kalıcı, telaffuz kolaylığı, imajınızı ifade bakımından önemli olmasının yanı sıra kullanıldığı alan itibariyle de önceden tescil edilmemiş olması gereklidir.

Türkiye dışındaki bir ülkede marka tescil ettirmek için, öncelikle marka tescili yapılacak ülkenin Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması'na üye olması, bu anlaşmaları kabul etmemiş olmakla birlikte karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişileri kanunen veya fiilen marka koruması tanınmış veya tanıdığını yazılı olarak bildirmiş olması gerekir. Marka, tescil edildiği ülkeye münhasırdır. Bir marka, tescil ettirileceği ülkenin kanun ve kurallarına uygun olarak tescil ettirilebilir.

Patent

Yeni, tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşlar, Türk Patent Enstitüsü tarafından patent verilerek korunur.

Türkiye’de tescil edilmiş patentler sadece Türkiye’de geçerlidir. Patent sahibi, buluşunu Türkiye’nin dışında hangi ülkelerde koruma altına almak istiyorsa o ülkelerde patent başvurusu yapmak zorundadır.

Patent İşbirliği Anlaşması (PCT) çerçevesinde başvuru sahibi tek bir başvuru ile PCT’ye üye ülkelerin tamamında veya bir kısmında patent başvurusu yapabilir veya Avrupa Patent Sözleşmesi kapsamında sözleşmeye üye 26 ülkede tek tescil prosedürü ile zaman ve düşük maliyetli koruma sağlayan patent tescili yaptırmak mümkündür.

Faydalı Model

Tekniğin bilinen durumu çerçevesinde yapılan, buluşlar Türk Patent Enstitüsü tarafından Faydalı Model Belgesi verilerek korunur.

Faydalı Model Belgesi için başvuruda bulunduğumuz buluş, yenilik, Enstitü kayıtlarına girdiği ve sicile kaydedildiğini bildirmesini müteakiben şekli şartlara uygunluk açısından incelemeye alınır. Şekli şartlara uygunluk açısından yapılan inceleme sonucunda Enstitü Kararını bildirir ve toplumun incelemesine açılması için yayına karar alır.

Faydalı Model Belgesi küçük ve orta ölçekli sanayicilerin teşvik edilmesi amacıyla geliştirilen hızlı ve etkin bir koruma yöntemidir. İncelemeli ve incelemesiz patentin sağladığı tüm hukuki hakları sağlamakta olup belge koruma süresi, yıllık ücretleri ödemek koşulu ile 10 yıldır.

Tasarım Tescil

Tasarım bir ürünün tümü bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku malzeme, esneklik gibi insan duyguları ile algılanan çeşitli unsur yada özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

Tescilli bir tasarımın hak ve yetkileri sadece tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaç ile kullanamaz veya bu amaçlarda elde bulunduramaz.

Hukuk

Tescilli bir tasarımın hak ve yetkileri sadece tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaç ile kullanamaz veya bu amaçlarda elde bulunduramaz.

- Marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek,

- Markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elinde bulundurmak,

- Marka sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,

- Kendisinde bulunan ve başkası adına tescilli bir markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini taşıyan ürünün veya ticaret alanına çıkarılan malın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak tescil işlemleri açısından ihlalleri doğurmaktadır.

Targets