ISO 9001

Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001)

Kuruluşların müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır.

Günümüzde işletmelerin kurumsallaşmasının en önemli göstergelerinden birisi olarak iyi bir kalite yönetim sistemine sahip olmak gösterilmektedir. İşletmelerin pek çoğu kurumsallaşma için harekete geçmekte, bu yolda vakit ve finans ayırarak ciddi bir emek vermektedir. Bütün işletmelerin kendine göre plan, program ve stratejilere sahip olduğu bilinmektedir. Kurum / kuruluşların her birinin işleyen bir yapılarının olduğu ancak bu yapının çok da sistematik olmadığı görülmektedir. Ancak daha yüksek niteliklere sahip bir kalite yönetim sisteminin kurulması ISO 9001 kalite yönetim sisteminin kurulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanmasından geçmektedir.
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi işletmelerin kurumsallaşmaları için iyi bir başlangıç sayılmaktadır. ISO 9001 işletmelerin kendilerini geliştirip bir düzen ve disiplin içinde sistematik çalışmalarının önünü açmaktadır.
Sanayi ve teknoloji başta olmak üzere baş döndürücü bir hızla yaşanan gelişmeler ülkeleri ve şirketleri kıyasıya bir rekabete ve yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiş durumdadır.Bu baş döndürücü gelişmeler ve rekabet ortamında ayakta kalabilmek ve büyümek müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanma oranına göre gerçekleşebilecektir. Bu ise ancak, işletmelerde, malzeme satın alma aşamasından başlayarak pazarlama, tasarım, üretim, kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlere kadar yayılan bütün aşamaları kapsayan, riskleri analiz eden ve stabil kalmadan verimliliği artırarak sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin etkin olarak uygulanmasıyla sağlanabilecektir.
İşletmelerin kurum içinde kurdukları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini uluslararası akreditasyona sahip kuruluşlarca belgelendirerek; uluslararası kalite yönetim sisteminin belirlenmiş şartlarına uyduğu güvencesini kamuya ve ilgili tüm taraflara rahatlıkla ispatlamış olurlar.

ISO 9001 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini, sürdürebileceğini ve geliştirilebileceğini formülize etmektedir.
ISO 9001 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğini ve bu sistemin bağımsız bir kuruluş tarafından sürekli olarak kontrol edildiğinin bir güvencesini belirler ve ortaya koyar.

ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.

ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından talep edilmektedir. Bu belge çoğu zaman yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayabilecektir. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir. Uzun vadeli sonuçlar için ise bu sistemin işletmenizde etkin olarak uygulanması ve işletme içinde de maliyetlerin düşürülmesi vb… konulardaki etkilerini görmenizle mümkün olabilecektir.

ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

Targets