CE - Basınçlı Ekipmanlar

CE - Basınçlı Ekipmanlar

1997 yılında yayınlanan ve 29 Mayıs 2002 tarihinden beri zorunlu uygulamada olan 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği yürürlükten 19 Temmuz 2016 tarihinde kalkmış ve 2014 yılında yayınlanan 2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 19 Temmuz 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 2014/68/EU Avrupa’daki basınçlı ekipmanlara ilişkin tüm ulusal kanun ve kurallara dahil edilmiştir ve Avrupa Topluluğu’nda satılan tüm basınçlı ekipmanları ilgilendiren tek üniform düzenlemeyi ifade etmektedir.

Yönetmeliğin amacı, maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanları ve uyması gereken asgari şartların belirlenmesi, sınıflandırılması, tasarımı, imali, montajı, dağıtımı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı, muayene ve belgelendirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir olarak tanımlanmıştır.

Basınçlı ekipman kavramına aynı zamanda borular, kontrol ve emniyet donanımları bulunan basınçlı ekipmanların boru parçaları ve donanımları da dahildir.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği 2014/68/EU ürünlerin taşıması gereken Ek.I temel gereklilikleri (Genel, Tasarımı, İmalatı ve Malzemeleri) kapsamaktadır.

Ekipmanların tasarımı, üretimi ve test edilmesine ilişkin hususlar çoğunluğu halen oluşum aşamasında olan birçok uyumlaştırılmış standardın konusudur. Bu standartlar harmonize olarak tanımlanmaktadır ve basınçlı ekipmanın tasarımını, üretimini ve son kontrolünü kapsayacak birçok hususu tanımlamaktadır. Üreticiler; harmonize standartların olmadığı koşullarda yönetmeliğin temel gereklerini karşılayarak yada harmonize standartların getirdiği kurallara tam uyarak ürün güvenliğini sağlamaktadır.

Yönetmelikte kategori belirleme süreci basınçlı ekipmanın; içindeki akışkanın tehlike sınıfına (Grup 1 veya Grup 2), maksimum izin verilebilir basınç değeri PS ve hacim V veya Nominal Ölçü DN (hangisi kullanılıyorsa) değerine bağlı olarak ilgili tablolar aracılığı ile belirlenmektedir. 

Yönetmelik kapsamında tanımlanmış ekipmanlar arasında;

- Basınçlı Kaplar

- Buhar Kazanları

- Donanımlar

- Su ve gaz yakıtı tutma ve egzost sistemleri komponentleri

- Sabit LPG depolama tanklarında kullanılan güvenlik valfleri

- Soğutma sistemlerinde kullanılan hermetik kompresörler

- Seyyar Yangın Söndürme cihazları

- Solumada Kullanılan Tüpler

- Basınç Aksesuarları

- Basınçlı Ekipmanlar

- Düdüklü Tencereler

- Güvenlik Aksesuarları

Targets