CE - Asansör

CE - Asansör

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni Yönetmelik, asansörler ve asansörlere ait güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik şartları, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını düzenliyor.

Buna göre, Bakanlık, yönetmelik kapsamında binada veya inşaatta monte edilen asansörün uygun işletilmesini ve güvenli kullanımını sağlamak üzere, binadaki çalışmadan veya inşaattan sorumlu kişi ile asansör monte edenin uygun tedbirleri almaları ve gerekli bilgileri birbirlerine sunmaları için tüm önlemleri alacak.

Asansör monte eden, asansörün piyasaya arzında, temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun şekilde tasarlanmasını, imal edilmesini, monte edilmesini ve test edilmesini sağlayacak. Asansörün risk taşıması durumunda, kullanıcıların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla ortaya çıkan riski araştıracak, uygunsuzluk ve şikayet kayıtları tutacak. Piyasaya arz edilmiş olan asansörün, yönetmeliğe uygun olmadığının ortaya çıkması durumunda, asansörün uygun hale getirilmesi için ivedilikle gerekli düzeltici önlemleri alacak.

Asansörün uygunluğunu denetleyecek onaylanmış kuruluşlar, uygunluk değerlendirmesini, şeffaflık içerisinde ve iktisadi işletmeciler için gereksiz ek yük yaratmayacak şekilde mevzuata uygun yürütecek.

Onaylanmış kuruluş, temel sağlık ve güvenlik gereklerinin, uyumlaştırılmış standartların veya diğer teknik özelliklerin asansör monte eden ya da imalatçı tarafından yerine getirilmediğini tespit etmesi durumunda, söz konusu kişilerden gerekli düzeltici tedbirleri almasını isteyecek. Düzeltici tedbirlerin alınmadığının veya alınan tedbirlerin istenen etkiyi göstermediğinin tespit etmesi durumunda, her türlü belge uygun şekilde kısıtlanabilecek, askıya alınacak veya iptal edilecek.

Bakanlık, asansörün veya asansör güvenlik aksamının gereklere uygun olmadığına ulusal düzeyde karar vermesi durumunda, ivedilikle asansör monte edenden veya iktisadi işletmeciden bunların sağlanmasını riskin büyüklüğüyle orantılı makul bir süre vererek talep edecek.

Bir asansörün yönetmeliğe uygun olmasına rağmen insan sağlığı ve güvenliği veya uygun hallerde mülkiyetin korunmasına yönelik risk teşkil ettiği tespit edilirse risk kaldırılıncaya kadar gerekli tedbirler aldırılacak.

Targets