GlobalGAP

GlobalGAP

GLOBALGAP (EUREPGAP); 1997 yılında Avrupalı büyük perakendeci süpermarketlerin raflarına koydukları tarım ürünlerinin güvenli insan sağlığına zararlı olmadığından emin olmak için bir araya gelip kurdukları ve uygulamaya koydukları bir girişimdir. Günümüzde tüm dünyada geçerli olan global bir standart haline gelmiştir. Avrupa’daki büyük perakendeci ve üreticilerin %70-80’i şu anda GLOBALGAP (EUREPGAP)’e üye veya kayıtlıdır.GLOBALGAP (EUREPGAP) standardı; hem bireysel çiftçilere hem de üretici/çiftiçi gruplarına (örneğin kooperatifler, büyük ihracatçılar, paketleme evleri vs.) uygulanmaktadır. Üretici/Çiftçi gruplarından ayrıca Kalite Yönetim Sistem dokümanlarına ilişkin unsurları yerine getirmeleri ve üreticiler arasındaki bağlantıları yönetebilecek yeterlilikte olmaları da istenmektedir.GLOBALGAP (EUREPGAP)‘ın şu anda tüm dünyada geçerli olan ve Genel Kuralları yayınlanmış olan kapsamları ise şunlardır:

•Üretim Materyali (Fide, Tohum)

•Meyve & Sebze

•Çiçek ve Süs Bitkileri

•Entegre Çiftlik Güvenliği (Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Çiftlikleri, Hububat, Çay, Yem vs.)

•Entegre Su Kültürleri Güvenliği (Alabalık, Levrek yetiştirme çiftlikleri vs.)

•Yeşil (Ham) KahveGLOBALGAP Genel Yönetmeliği bitkinin toprağa ekiminden (tohumdan) paketlenmiş ürüne (nihai ürüne) kadar, tarımsal üretim sürecini kapsar.

Gereklilikleri Organik Gıda üretimindeki gibi zor şartları içermemektedir. Örneğin; Organik Tarımda yalnızca üretim yapılan ülke mevzuatında belirlenmiş olan bitki koruma ürünleri kullanılabilmesine rağmen; GLOBALGAP şartlarında bitki koruma ürününü, etiketinde yazan şekilde ilgili tarım ürününe, ruhsatlı olması koşuluyla kullanmak yeterlidir. Bu standart ülkemizin kolayca uyum sağlayabileceği ve ürünün pazarlamasında faydalı olacak en uygun standarttır.Ülkemiz bahçe ürünleri ihracatında özellikle tarımsal ilaç kalıntıları bakımından önemli sorunlar ile karşılaşmaktadır. Bu durum, ülkemizin Avrupa ülkelerine bahçe ürünleri satabilmesini zorlaştırmaktadır. Ülkemiz yaş meyve sebzenin yalnızca %3 - 5’ini ihraç edebilmektedir. Şu anki ihracatımızın yaklaşık %70'i ise Avrupa Birliği ülkelerine yönelmiştir.Bugün TESCO, MIGROS, METRO, COOP, ASDA, KESKO gibi belli başlı süper ve hipermarketler bu genel kuralların uygulanmasını istemektedir.GLOBALGAP sertifikası alan bir ürünün:

•İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermediği,

•Çevreyi kirletmeden ve doğal dengeye zarar vermeden üretildiği,

•Üretim sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği,

•Üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun işlemler yaptığını gösterir.

Standardın temel konuları; Gıda Güvenliği, Çevre Koruma, Mesleki Sağlık, Güvenlik ve Hayvan Refahı’dır.GLOBALGAP, üreticinin ürününün güvenilirliğini, kalitesini ve değerini artırır.

GLOBALGAP sertifikalandırmasının yürürlüğe sokulmasıyla ürünlerin her bir müşteri tarafından ayrı ayrı birden fazla kez kontrol edilmesine artık gerek yoktur. Bu da üreticilerin pazara daha kolay girebilmesi için tek bir sözleşmesel baz sağlar. GLOBALGAP sertifikalı ürün iç pazarda da hipermarketler tarafından öncelikli olarak tercih edilecektir.

Targets