FSSC 22000

FSSC 22000 (Food Safety System Certification)

Gıda Güvenliği Sertifikasyon Vakfı (The Foundation of Food Safety Certification) tarafından yürütülmekte olan FSSC 22000, esasen ISO 22000 ve PAS 220’nin bir kombinasyonudur ve özellikle gıda üretimi sektörüne yönelik olan ilk global gıda güvenliği standardıdır.

ISO 22000, yayınlandığında Global Food Safety Initiative (GFSI) tarafından gözden geçirilmiş ancak gıda üreticileri için gıda güvenliği konularını kapsayacak ön koşul programlarını karşılamadığı görüldüğünden, kabul görmüş standartlar listesine eklenmemiştir.

Bu durum gıda üreticileri ve işleyicileri ile ilgili gerekleri kapsayan ve ISO 22000 ile birilkte kullanabilecekleri bir standart olan PAS 220’nin tasarlanmasına sebep olmuştur.

GFSI programın ikinci şartı, standardın tanımlı bir sahibinin olmasıydı. Bu program, akreditasyon ve belgelendirme işlemlerinin yönetilmesi ve GFSI programı tarafından tanınırlığın devamını sağlamakla yükümlü olan Foundation for Food Safety Certification (FSSC) tarafından yürütülmektedir.

FSSC programı, Global Food Safety Initiative (GFSI) tarafından GFSI Kılavuz Dokümanı Versiyon 5’de tanımlanan gerekliliklerle karşılaştırılmıştır.

GFSI Yönetim Kurulu, program içeriğinin rehber dokuman gerekliliklerini karşıladığı gerekçesiyle bu planın koşullu olarak tanınmasını kabul etmiştir. Hali hazırda yönetim kurulu bu programın tam olarak uygulanması için FSSC’yi teşvik etmektedir.

FSSC sertifikasyon programının, GFSI tarafından kabul edilen 6.standart olmaktadır. 

Targets