YÖNEYLEM GLOBAL

15 Yıldan bu yana inovasyonla kalıcı çözümler ve üstünlükler sağlıyoruz.

Kaliteli hizmet YÖNEYLEM GLOBAL

Müşterilerinin rekabet güçlerini artırmayı hedefleyen hizmetleri, kalitesi ve profesyonel yaklaşımıyla, bugün müşteri portföyünde yer alan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlara hizmetlerini sunmaktadır.

Kapsamlı projeler PROFESYONEL DESTEK

Tecrübe ve uzman kadrosu ile firmalarımızın danışmanlık, proje, araştırma ve eğitim alanlarıyla ilgili geniş bir çalışma portföyüyle hizmet vermeyi, işbirliği mantığı içerisinde sürdürmektedir.

Niçin biz? AHLAK PRENSİPLERİ

Danışmanlık hizmeti veren bağımsız, tarafsız, güvenilir, profesyonel bir kurumdur. Tarafsızlığını sürdürmesi ve uzmanlığını sürekli geliştirmesi ile gerçekleştirdiği hizmetler kabul görmeye devam eder.

OPTİMİZASYON (EN İYİYİ, EN VERLİMLİ ELDE ETME) YÖNEYLEM GLOBAL PROFİLİ

Sürekli öğrenen, gelişirken büyüyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamak, kalitelerini yükseltip, hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz. Şirketlerimizin ulusal ve uluslararası pazarlarda daha etkin olarak yer alabilmesi ve rekabet ortamında adını daha güçlü duyurabilmesi, ürün ve hizmet kalitesini arttırabilmesi için çalışıyoruz.

2002 Yöneylem kurulum

Kurumsal Kimliği ve hizmet yaklaşımı ile logosunda taşıdığı başarılı insan kimliğini tüm firmaların ve çalışanların tanımasını vizyon olarak benimser. Yöneylem tanım olarak; karmaşık sorunların çözümünde ve incelenmesinde bilimsel ve teknik yöntemlerin uygulanmasıdır. Yöneylem; çok sayıda teknik ve bilimsel yaklaşımı içeren, genellikle kıt kaynakların paylaşımının söz konusu olduğu sistemlerin en iyi şekilde tasarlanması ve işletilmesine yönelik karar problemlerine bilimsel yaklaşımın uygulanmasını amaçlamaktadır. Yöneylem denince akla ilk gelen kelime optimizasyondur. Optimizasyon kelime olarak “en iyiyi elde etme” şeklinde tanımlanabilir. Bu da bize amaç doğrultusunda eldeki kaynakları kullanarak problemlerin optimal (en iyi, en verimli) çözümünün bulunmasını ifade eder.

2007 Ar-Ge ve Yatırım projelerine başlangıç

TÜBİTAK ve KOSGEB Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) alanlarında proje çalışmaları ile oldukça özgün bir noktada hizmet sunmaya başlamıştır. İşletmelerimizin yeniden yapılanma ve buna bağlı olarak eğitim ve araştırma konularına verdikleri önem, gün geçtikçe artmaktaydı. Artık, sadece ülke sınırları içinde kalmayıp; dış piyasalara da sistem ve hizmet aktarma arzusu firmalarımızı daha da sistemli çalışmalar yapmaya zorlamaktaydı. YÖNEYLEM GLOBAL, uyguladığı çağdaş yönetim teknikleri ve tüm çalışanları tarafından benimsenen kurumsal iş kültürüyle yeni dönemin seçkin bir kuruluşu olmaya çalışmış ve çalışmaya da devam etmektedir. Temel amacımız, Türkiye'nin küresel rekabet gücüne proje ve eğitim çalışmalarıyla katkıda bulunmaktır.

2010 Yatırım projelerine giriş

Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarını, günümüzün gereksinimlerini dikkate alarak, ulusal ve uluslararası yatırım projelerinden maksimum faydalanmasına yönelik hizmet kalitesi ile tam zamanında karşılıyoruz. Küreselleşen rekabet koşullarına uyum sağlayabilmek için, işletmelerin dışarıdan sağlayacağı hibe, destek gibi tüm faydaları (Kalkınma Ajansı, Kırsal Kalkınma, IPARD, vb…) yatırım projeleri) temin ederek yatırımı ve zamanı daha verimli kullanılmasına başlanmıştır. YÖNEYLEM, yurtiçi ve yurtdışı tecrübeleri, geniş akademisyen ve uzman kadrosu ile firmalarımızın danışmanlık, proje, araştırma ve eğitim alanlarıyla ilgili geniş bir çalışma portföyüyle hizmet vermeye başlamış olup işbirliği mantığı içerisinde sürdürmektedir.

2012 Uzman kadrosunun artırılması

YÖNEYLEM; can, mal ve çevreyi korumayı amaçlayarak Ürün ve Sistem Belgelendirme ile Yatırım Projeleri danışmanlık hizmeti veren bağımsız, tarafsız, güvenilir, profesyonel bir kurumdur ve tanınmışlığı ölçüsünde yaşamını sürdürür. Tarafsızlığını sürdürmesi ve uzmanlığını sürekli geliştirmesi ile gerçekleştirdiği hizmetler kabul görmeye devam eder. Bu “Ahlak Prensipleri” nin uygulanması YÖNEYLEM tanınmışlığının sürdürülmesi konusunda önemli bir tedbirdir. YÖNEYLEM çalışanları yürüttükleri her faaliyetin kuruluşumuzun bir göstergesi olduğunun daima bilincindedir.

BELGELENDİRME VE PROJELERİNİZDE YÖNEYLEM GLOBAL

Sürekli öğrenen, gelişirken büyüyen kuruluşların gelişimine katkı sağlamak, kalitelerini yükseltip, hedeflerine ulaşırken, başarılarına ortak olmayı amaçlıyoruz.

Detaylı Bilgi

PROFESYONEL KADROMUZ ve MÜŞTERİ YORUMLARI BİRLİKTE DAHA İYİYE

placeholder image

İlker DEMİRER Yönetim Kurulu Başkanı

placeholder image

İnan DEMİRER Genel Müdür

placeholder image

Emre DEMİRER Genel Müdür Yardımcısı

placeholder image

Tuğba KARAOĞLU Gıda Mühendisi

placeholder image

Tüm yatırım ve belgelendirme çalışmalarını desteğinizle başardık ve büyüdükçe büyüyoruz. Tanıştığımız günleri hatırlıyorumda nerden nereye. Sağolun ve birlikte hep var olalım.

Sevgilerimle, Saygılarımla...

Volkan ÇELİKKALKAN, Gülen Mantar
placeholder image

ISO, Helal, BRC belgelerini almamızı ve KKYDP Hibe desteklerinden faydalanmamızı sağladınız. Yeri geldi hibe aldık yeri geldi belgelendirme çalışmalarını yaptık yeri de geldi dotluk oluştu. 

Büyümek istiyorsan bu firma ile tanışın.

Mesut TÜRKAN, Mercan Lokum
placeholder image

ISO, CE, TSE Belgelendirme ve TÜBİTAK  Ar-Ge Proje hizmetlerini Yöneylem'den aldık. Dostluğumuz çok eskilere dayanıyor. Dış ticaret çalışmalarında da birlikte çalıştığımız oluyor.

Bilgi alış verişine devam...

Metin MARAKOĞLU, Ak Değirmen
placeholder image

Yöneylem tanıştığımızdan bu yana hem belgelendirme hem de yatırım projelerinde hep yanımızdaydı. Kırsal Kalkınma, Kalkınma Ajansı, TSE ve ISO Belglendirme ve daha nice hizmetler...

Dostluğumuzun devam etmesi dileğiyle...

Mehmet AKINCI, Akıncı Bulgur
placeholder image

Özellikle CE çalışmaları ve daimi danışmanlık faaliyetlerinden çok memnunuz. Danışmanlık hizmet faaliyetlerini aylık periyodlarda almaktayız. Medikal CE almak zordur, bu zoru birlikte başardık.

Teşekkür ederiz.

Kamil PAÇAL, Zimed Medikal
placeholder image

Belgelendirme ve Ar-Ge çalışmalarıyla tanıştık aile dostu olduk. TSE ve ISO Belgelendirmelerini TSE kuruluşundan yapmıştık. TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge çalışmalarını da başarıyla tamamladık.

Başarılarınızın devamını dilerim. 

Başar KÜÇÜKPARMAK, Küçükparmak Mühendislik