IFS

IFS (International Food Standard)

Bu geliştirmelerin zemininde HDE (Alman Perakendeciler Birliği) ve FCD (Fransız Perakendeciler Birliği) ve ayrıca İtalyan Perakendeciler Birlikleri CONAD, COOP ve “Federdistribuzione” üye şirketleri, ticari markalar için kalite ve gıda güvenlik standardı olan Uluslararası Gıda Standardını (IFS) geliştirdiler. Standart, gıda güvenliğinin ve üreticilerin kalite düzeylerinin eşit kontrolüne yaramaktadır. Tarımsal üretimi takip eden ve gıdanın “işlendiği” tüm üretim aşamaları için kullanılabilir.

Tüketicilerin gittikçe daha ağır talepleri, artan tazminat talepleri tehlikeleri ve ayrıca ürün akışlarının globalleşmesi tek tip bir kalite güvence standardının geliştirilmesini gerekli hale getirdi.

Uluslararası Gıda Standardı şu temel hedefleri amaçlıyor:

 Tek tip değerlendirme sistemine sahip ortak bir standart;
 Akredite edilmiş ve kalifiye sertifikalama kurumlarının ve denetçilerin kabulü;
 Tedarik zincirinin tamamında karşılaştırılabilirliğin ve şeffaflığın sağlanması;
 Hem tedarikçide hem de ticarette masrafların azaltılması.

HDE gıda hakları komitesinde, FDE kalite komitesinde ve Federdistribuzione kalite komitesinde ve ayrıca CONAD ve COOP’da organize olan tüm perakendeciler ve toptancılar IFS’yi destekliyor ve bu standardı tedarikçilerinden talep ediyor.

Bu komitelere üye olan tüccarlar örneğin: Metro Group, Edeka, Rewe Group, Aldi, Lidl, Kaufland, Kaiser’s Tengelmann, Auchan, Carrefour Group, EMC – Groupe Casino, Leclerc, Monoprix, Picard, Surgelés, Provera (Cora and Supermachés Match), Système U, COOP, CONAD ve Unes yer almaktadır.

IFS, GFSI (Global Gıda Güvenliği Girişimi) tarafından SQF, Dutch HACCP ve BRC gibi kabul edilen bir standarttır. Tesco, Ahold, Wal Mart, Metro, Migros ve Delhaize gibi bazı şirketler tüm GFSI standartlarını kabul edileceklerini belirttiler.

Şu anda perakendeciler ve toptancılar için ticari markalar tedarik eden tüm gıda üreticileri IFS’ye göre bir denetime tabi tutulur. IFS, birincil üretim hariç, gıda zincirinin tamamında uygulanabilir.

IFS sertifikalı şirketler IFS denetleme portalını kullanırken farklı avantajlara sahiptir. Önce bunun üzerinden kendi IFS denetleme raporlarını ve önlem planlarını yönetebilirler. Sertifikalama kurumları denetleme verilerinin (rapor, önlem planı dahil) yüklenmesinden sorumludur. Şirketler bu verileri müşterilerine (örn. tüccarlara) bir “tıklama” ile hizmete sunabilir.

Şirketler ayrıca örn. biyo sertifikalama, QS, KAT, BRC, SQF gibi yaptıkları başka standartların sertifikalarını çevrimiçi yükleyebilir ve veri tabanı üzerinden hizmete sunabilir. Tüm sertifikalar bir genel listeden görüntülenebilir.

Sertifikalı şirketler ayrıca IFS veri tabanında başka sertifikalı şirketleri arayabilir ve “My Audit” fonksiyonu üzerinden düzenleyebilir. Böylece örneğin ön tedarikçilerinin IFS sertifikalı olup olmadığını kontrol edebilir. Genel bilgileri alabilir, ancak rapor ve önlem planını alamazlar. Bunun için özel bir aktifleştirme gereklidir.

Ve sonuç olarak şirketler ayrıca AuditXpress yazılımının orijinal denetleme dosyasını çevrimiçi indirebilir ve bunun için gerekli olan “Şirket içi denetimler için AuditXpress” yazılımına sahiplerse şirket içi denetimleri için kullanabilir.

Targets