OHSAS 18001

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001)

Kuruluşunuzu ve işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. OHSAS 18001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak yeni tetkik edilebilir ve uluslararası bir standarttır.

OHSAS 18001’in amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun, yönetmelik, mevzuat ve tüzüklerin ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ile sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesidir.

Son günlerde hızla artan can kayıplarının da olduğu iş kazaları sebebiyle iş güvenliği kavramı ülkemizde biraz daha ön plana çıkmış durumda olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye’de iş güvenliği denilince insanların aklına öncelikle ne yazık ki sadece baret geldiği bilinmektedir. Oysa ki iş sağlığı ve güvenliği denildiğinde kullanılması gerekli olan pek çok ekipman, yapılması gerekli bir dizi ölçüm, kontrol ve doğal olarak da bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlayan bir sistem modeli anlaşılmalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi olan OHSAS'ın bir amaç değil bir araç olduğunun unutulmaması gerekli olan bir gerçek olduğunun altı çizilmelidir. Birçok işletmenin(ve özellikle yabancı ortaklı) İSG "İş Sağlığı ve Güvenliği" uygulamaları OHSAS 18001'in üzerinde standartlara sahip olarak faaliyetlerini yürüttüğü bilinmektedir. Kurum / kuruluşların ilk adım olarak bütün işyerlerinde hiç değilse OHSAS'ı sistematiğini kullanmak bu alanda emin adımlarla ilerlenmesine yardımcı olacaktır.

İşletmelerin kurdukları İSG sistemini OHSAS 18001 kriterlerine uygun hale getirmeleri kuruluşlara azımsanmayacak katkılar getirecektir.

Firmaların kurum içinde kurdukları OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini belgelendirerek; Uluslararası standartlara uygun, İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin uygulandığının, yasal şartların sağlandığının güvencesini kamuya ve ilgili tüm taraflara ispat etmiş olurlar.

Kurum / kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarından kaynaklanmaktadır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmelerinin gerekliliği çok önemli bir gerçeklik olarak ortaya çıkmaktadır.

ISO9001 ve ISO 14001 gibi yönetim standartları kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla işletmelerde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilerek korunabilmesi için ayrı bir standarda gereksinim olduğu ortaya çıkmıştır. Avrupa birliği ile entegrasyonda da en önemli konulardan olan İş Sağlığı ve Güvenliği ayrıca Çalışma Kanununda da yaklaşık olarak bu standardın bütün isteklerini içerecek düzenlemeler bulunmaktadır.

Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. Kuruluşların daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir.

OHSAS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir olan ve hem ülkemizde hem de dünyada bir model olarak benimsenmiş ve uygulanmaktadır.

İşletmelerin gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörler ve koşulların sistematik bir bütününü ifade eder.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araç niteliği taşımaktadır.

İSG faaliyetleri genel olarak kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır.

Bu sistemle, çalışanlar İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalar uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

Targets