CE - Yapı Malzemeleri

CE - Yapı Malzemeleri

Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde yapı malzemeleri alanında yürürlükte olan 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki ürünler CE sertifikalı olarak piyasaya sürülmesi zorunludur.

Yapı malzemesi uyumlaştırılmış bir standart kapsamında ise veya hakkında hazırlanmış bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi varsa, imalatçı bu malzemeyi piyasaya arz ederken performans beyanı düzenler. İmalatçı tarafından performans beyanı düzenlenmemiş ise CE işareti konulamaz ve ürün piyasaya arz edilemez.

Yapısal metal ürünler ve yan ürünler üreten imalatçılar ilgili uyumlaştırılmış standarda göre onaylanmış kuruluş tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulur uygunluğun sağlanmış olması halinde Fabrika Üretim Kontrolü (FPC) belgesi düzenlenir ve imalatçının CE işareti kullanım imkanı sağlanır. Belgenin geçerliliğinin korunabilmesi amacı ile her yıl onaylanmış kuruluş tarafından periyodik olarak fabrika üretim sistemi denetlenir.

Bu direktifçe tanımlanan yapı malzemesi; her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri veya takım malzemelerini kapsamaktadır.

305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde (Construction Product Regulation) tanımlanan yapı malzemesi (inşaat malzemesi); her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeleri veya takım malzemelerini kapsamaktadır. Yapı malzemesini yapının taşınmaz bir parçası olan tüm bileşenler olarak düşünmekte mümkün.

Uyumlaştırılmış standartlar kapsamında bulunan veya uyumlaştırılmış bir standardı bulunmayan fakat hakkında bir Avrupa Teknik Onay yayımlanan tüm ürünlerin CE markası taşınması zorunluluk teşkil etmektedir.

Performans Beyanı piyasaya arzı gerçekleştirilecek ürünün temel karakteristiklerini ortaya koyan bir dokümandır. Müşteri (dağıtıcı veya kullanıcı) veya yetkili organlar tarafından talep edildiğinde sunulmak üzere en az 10 yıl süreyle saklanmalıdır.

Bu yönetmelik altında, EN 1090 çelik yapılar başta olmak üzere her türlü yapısal metal ürünlerde (Alüminyum ve Çelik Profiller), farklı birçok amaçla kullanılan yapı kimyasalları ve mastik gibi sızdırmazlık ürünlerinde, doğal taşlar, mermerler, banyo ve mutfak malzemeleri, su ve ısı yalıtım malzemelerinde, yangın testleri de dahil olmak üzere tip testleri ve CE belgelendirme süreçleri başlıca danışmanlık hizmetlerimiz arasındadır.

Targets