KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı

Bu programın amacı; ülkenin uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

Program kapsamında, Kurul kararı ile personel giderleri için geri ödemesiz, aşağıda yer alan personel gideri desteği dışındaki diğer giderler için ise geri ödemesiz ve geri ödemeli destekler verilir:

a) Personel gideri desteği

b) Yazılım ve donanım giderleri desteği

c) Tanıtım giderleri desteği

ç) Yurt dışı fuar ve seyahat giderleri desteği

d) Test analiz ve belgelendirme giderleri desteği

e) Hizmet alımı giderleri desteği

Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 8 ay ve en çok 24 aydır.

Proje kapsamında verilecek desteğin üst limiti 300.000.-TL’dir. Destek, %70’i geri ödemesiz ve %30’u geri ödemeli olarak uygulanır.

Image 03