2019 yılı Kalkınma Ajansı

İpekyolu Kalkınma Ajansı

Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı kapsamında aşağıdaki öncelikler desteklenecektir:

Öncelik 1: Gastronomi turizmi alanında faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kalitesinin arttırılması

Öncelik 2: Gastronomide marka sayısının ve marka bilinirliğinin artırılması

Öncelik 3: Gastronomide yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi

Programın Toplam Bütçesi : 10.000.000 TL

Programdan Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili vergi dairesine mükellef kaydı yaptırmış ve ilgili odaya kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmelerden NACE 10'lu kodlar (Gıda İşletmeleri) ile 11.06.01, 11.07.01/02/03/04 nolu kodlarda faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecektir.

Son Başvuru/Kabul Tarihi : 18.03.2019 Saat: 17.00

 

Tarımda Rekabetçilik Mali Destek Programı kapsamında aşağıdaki öncelikler desteklenecektir:

Öncelik 1: Tarımda bilgi birikiminin (know-how) arttırılması amacıyla bölgeye özgü yenilikçi ürünler özelinde derinlemesine araştırmaların yapılması

Öncelik 2: Tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi, örgütlerin kurulması ve kurumsallaşmanın desteklenmesi

Öncelik 3: Tarıma dayalı sanayi üretiminde verimliliğin ve kalitenin artırılması

Öncelik 4: Tarımsal ürünlerde üretim sonrası süreçlerin geliştirilmesiyle katma değerin arttırılması

Programın Toplam Bütçesi : 14.000.000 TL

Programdan Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili vergi dairesine mükellef kaydı yaptırmış ve ilgili odaya kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmelerden NACE 10'lu kodlar (Gıda İşletmeleri) ile 11.06.01, 11.07.01/02/03/04 nolu kodlarda faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecektir.

Son Başvuru/Kabul Tarihi : 18.03.2019 Saat: 17.00

Image 03