5-12. Etap KKYDP

5-11. Etap Kırsal Kalkınma Programı

2011-2015 (2015-2020) Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Plan çerçevesinde; tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması amacıyla aşağıdaki Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Proje Konuları desteklenmektedir:

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,

Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yeni yatırımlar,

Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretimine yönelik yatırımlar,

Büyükbaş ve Küçükbaş konularında modern sabit yatırım projeleri   

Image 03