KIRSAL KALKINMA

Kırsal Kalkınma Programı

2020-2025 Ulusal Tarım Stratejisi Kırsal Kalkınma Plan çerçevesinde; tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması amacıyla aşağıdaki Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Proje Konuları desteklenmektedir:

  • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırımlar, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
  • Alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yeni yatırımlar,
  • Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretimine yönelik yatırımlar,
  • Büyükbaş ve Küçükbaş konularında modern sabit yatırım projeleri   

Image 03